BIM工程师

2015年10月16日 来源: 本站

任职资格

    1.  本科及以上学历,建筑学专业;

    2.  BIM咨询服务项目实施:包括建筑、结构、暖通、给排水、电气专业

    3.  BIM建筑信息模型搭建;

    4.  BIM可持续设计;

    5.  BIM可视化设计;

    6.  BIM服务咨询:包括软件技术问题、企业团队/项目规划、BIM项目实施;

    7.  BIM技术培训:软件培训、项目实战培训。